Найдено 50+ «(»

ROZPUSZCZAĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz розчиняти(ся), розпускати(ся) (заміняти в рідину); розтоплювати(ся); ---- dok. rozpuścić (się) -puszczę -puścisz розчинити(ся), розпустити(ся) roz

STROIĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oję, -oisz 1. гарно (пишно) вбирати(ся) 2. прикрашати(ся)

БІЛА ВОРОНА \(КРУК\)

Крилаті вислови

Вислів із 7-ї сатири староримського поета І-II ст, н. е. Ювенала: Царства дає він \[випадок\] рабам, полоненим – тріумфи, Тільки щасливців таких менше, ніж біл

ВЕГЕТАТИВНА \(АВТОНОМНА\) НЕРВОВА СИСТЕМА

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

частина нервової системи хребетних; регулює нервову діяльність внутрішніх органів; в.н.с. утворюють автономні центри головного та спинного мозку, нервові сплетін

ВНУТРІШНЯ ЦІНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ціна, за якою реалізується проміжна продукція ПФГ. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ДЕРЖАВНА КАЗНА \(ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. государственная казна загальна сума грошових коштів (власних грошей та іноземної валюти), що є у бюджеті держави.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ \(РЕЄСТРАТОР\)

Eкономічна енциклопедія

рос. держатель реестра (регистратор) професійний учасник ринку цінних паперів, який реєструє їх власників, здійснює іншу діяльність. Права та обов'язки Д.р., по

ЗБИТОК \(ШКОДА\)

Eкономічна енциклопедія

рос. убыток, ущерб 1. Непередбачені витрати, втрата майна і грошей, недоотримана вигода. 2. Шкода, що завдається діяльністю або діями одного господарського суб'

ЗОЛОТИЙ ТЕЛЕЦЬ \(ТЕЛЯ\)

Крилаті вислови

За біблійною легендою, золотий телець – ідол, якому поклонялися іудейські племена (Ісход, 32, 1-8). У переносному значенні – багатство; збагачення як єдина мета

КИТАЙСЬКИЙ МУР \(СТІНА\)

Крилаті вислови

Кріпосна стіна, що була побудована по північному кордону Стародавнього Китаю для захисту від нападів кочових племен. Будівництво стіни, довжина якої сягає 4 тис.

КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ПФГ. "Про промислово-фі

ЛЕПТА \(ВДОВИЦІ\)

Крилаті вислови

Вислів виник з євангельського оповідання про пожертвування в скарбницю єрусалимського храму; щедрі внески багатих, які жертвують, не бідніючи, протиставлені тут

МАРКЕТИНГ ПОНОВЛЮЮЧИЙ \(РЕМАРКЕТИНГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. маркетинг восстановительный (ремаркетинг) підтримка життєвого циклу товару, що втрачає попит на ринку із суб'єктивних причин. Для цього використовують такі

МАРКЕТИНГ СТРИМУЮЧИЙ \(ДЕМАРКЕТИНГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. маркетинг сдерживающий (демаркетинг) застосовується, коли попит на товари набагато перевищує товарну пропозицію (дефіцит товарних ресурсів). У такому разі

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО \(ІМПОРТНОГО\) КОНТРАКТУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод. "Про зовнішньоекономічну д

НЕКТАР \(І АМБРОЗІЯ\)

Крилаті вислови

Нектар і амброзія – напій та їжа богів, які давали безсмертя і вічну юність. У переносному розумінні нектар і амброзія є синонімами солодощів, благоухання і нас

ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повно

ПОСТУПКА ВИМОГИ \(ЦЕСІЯ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. уступка требования (цессия) передача кредитором своїх прав за зобов'язанням під час його дії іншій особі. Здійснюється укладанням угоди між попереднім кред

ПРОМІЖНА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, яка виробляється учасником ПФГ, використовується для виробниц

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

зміна головного підприємства ПФГ, перезатвердження переліку кінцевої продукції ПФГ та (або) перезатвердження складу учасників ПФГ, що потребує внесення змін до Г

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ \(СПЗ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, що являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких перегляда

СПІЛЬНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА \(ГОСПОДАРСЬКА\) ДІЯЛЬНІСТЬ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, а ткож на спільном

СЄПН \(SED\)

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

див. «Соціалістична єдина партія Німеччини»

ТОРГОВА ВИРУЧКА \(ВИТОРГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. торговая выручка сума грошей, отриманих торговою організацією, підприємством, продавцем від продажу товарів за певний відрізок часу.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВА ГРУПА \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ПФГ, до складу учасників якої входять українські та іноземні юридичні особи. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ТУРИСТСЬКИЙ ВАУЧЕР \(ПУТІВКА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичн

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА \(ОСОБИ\) ІНІЦІАТОРІВ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

фізична особа (особи), яка має у встановленому порядку оформлене доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення ПФГ. "Про пром

УЧАСНИК ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, банк або інша наукова і проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України, чи іноземна юридична особа, що входить до складу

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН \(ЗІНОВІЙ\) МИХАЙЛОВИЧ

100 видатних iмен України

(бл.1595-1657), державний діяч, полководець; гетьман України (1648-1657) Народився близько 1595 року на Наддніпрянщині, ймовірно у Чигирині, в родині службовця

ЧЕКА \(ВЧК\)

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

див. «Всeросійська надзвичайна комісія для боротьби з контррeволюцією і саботажeм»

ІОВ ПРАВЕДНИЙ \(МНОГОСТРАЖДАЛЬНИЙ\)

Крилаті вислови

У Біблії (Книга Іова) розповідається про доброчесного Іова, що жив заможно і щасливо. Бог, бажаючи випробувати його віру, наслав на нього тяжкі лиха: умертвив йо

Время запроса ( 2.746298766 сек)
T: 2.748381221 M: 1 D: 0